Zdolność finansowa przedsiębiorcy.

Wartość nieruchomości ma bezpośredni wpływ na to jaka będzie wielkość kredytu. Ważna jest również zdolność finansowa przedsiębiorcy. Banki na ogół dają kredyty do dziewięćdziesięciu procent wartości nieruchomości. Pozostałą cześć wymagają, aby posiadał kredytobiorca. Bardzo ważna jest zdolność kredytowa, abyśmy mogli otrzymać maksymalną wysokość kredytu. na jej podstawie bank oceni jaką maksymalną kwotę będziemy w stanie spłacić. Zadłużenie nie powinno być wyższe niż połowa dochodów netto kredytobiorcy. Takie granice mogą jednak banki ustalać same. Można sprawić, że zdolność kredytowa będzie większa. Każdy kredytobiorca ma na to wpływ. Wystarczy pospłacać inne zobowiązania, jakie mamy zanim zdecydujemy się na kolejny kredyt. Bardzo często, jeżeli pracujemy na umowę o dzieło, czy też na umowę zlecenie bank może nie brać pod uwagę całej wysokości naszych zarobków. Miejsce zamieszkania, a także wiek kredytobiorcy mogą mieć wpływ na wyliczenie zdolności kredytowej. Waluta w jakiej zostanie udzielony kredyt również ma znaczenie. Bank sprawdza także jak przebiegała dotychczasowa historia kredytowa. Jeżeli w przeszłości mieliśmy kredyt i nie spłacaliśmy go na czas bank może uznać nas za mało wiarygodnych klientów.

Zmienne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny ma zmienne oprocentowanie. Ma na nie wpływ stopa procentowa i marża jaką naliczy bank. Stopa procentowa jest ceną po jakiej jeden bank pożycza pieniądze drugiemu. Jest to wielkość jaka nie jest zależna od banku. Jeżeli chodzi o marżę kredytową o niej decyduje bank. Ma ona kluczowe znaczenie w niezmiennym oprocentowaniu przez cały czas trwania umowy kredytowej. Poziom wkładu własnego, a także sama kwota kredytu decydują również o tym jaką marże naliczy nam bank. Stawki marży jakie obowiązują aktualnie można sprawdzić w internecie na stronach z rankingami kredytów hipotecznych. Udzielając nam kredytu mieszkaniowego bank naliczy nam od tego określoną kwotę prowizji. Taka prowizja pobierana jest jednorazowo od całej kwoty kredytu i zazwyczaj nie przekracza trzech procent. Stali klienci banku, a także ci którzy przenoszą kredyt z innego banku mogą negocjować mniejszą prowizję. Biorąc naprawdę duży kredyt wielkość prowizji może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, przez co znacznie zwiększa się nasze zadłużenie. W wielu przypadkach można doliczyć prowizję do kredytu i spłacać ją łącznie z ratami. Biorąc kredyt hipoteczny konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach tych ubezpieczeń musi być kilka. Każde dodatkowe ubezpieczenie powiększa koszta kredytu.