Jakie prawa względem pożyczkobiorcy ma Soho Credit.

Soho Credit w umowie uwzględnia wiele sytuacji, w jakich pożyczkobiorca zaprzestaje na czas spłacenia zobowiązania. Każda taka sytuacja jest dla niego kosztowna. Soho Credit ma prawo do wykonywania zarówno czynności upominawczych jak i windykacyjnych w stosunku do pożyczkobiorcy, jeżeli nie spłaci on zobowiązania na czas. Do takich czynności zalicza się między innymi wysłanie do klienta upomnienia w postaci wiadomości SMS, czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również wezwanie pisemne do zapłaty zaległego zobowiązania. Pożyczkodawca może również wykonać upomnienie telefoniczne, na które warto zareagować, bo każde następne wysłane inną drogą może nas o wiele więcej kosztować. Takie czynności windykacyjne i upominawcze pożyczkodawca może przekazać trzeciej osobie co będzie się już wiązać z jeszcze większymi kosztami. W przypadku braku spłacenia pożyczki na czas, firma pożyczkowa ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Nie warto do tego doprowadzać, bo oprócz pożyczki i odsetek za zwłokę w jej spłacie trzeba będzie jeszcze uiścić opłaty związane z kosztami procesu. Cesja niespłaconych kwot pożyczek może zostać przekazana na inną osobę, na co pożyczkobiorca wyraża zgodę podpisując umowę o zobowiązanie. Jest to pożyczka w przypadku której nie ma możliwości przedłużenia okresu jej spłaty nawet, kiedy pożyczkobiorca znajdzie się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej. Co do pożyczki darmowej, to jeżeli nie zostanie ona na czas spłacona, to w takim przypadku zostaje traktowana jak zwykła płatna pożyczka i trzeba będzie za nią zapłacić.