Rolowanie i problemy z omijaniem prawa

Zmiany odbiły się negatywne na rolowaniu zobowiązań. Obecnie bardzo trudno przedłużyć termin spłaty krótkoterminowego zobowiązania, jeżeli u kredytobiorcy dojdzie do problemów ekonomicznych. Dlaczego rolowanie jest ograniczone? Jeżeli kredytodawca obsługuje kolejny kredyt w krótkim czasie od udzielenia poprzedniego musi zmieścić się w założonych wcześniej ustawowych limitach. Przepis ten niektóre firmy pożyczkowe obchodzą przez współpracę z innymi podmiotami. Przepis dotyczy bowiem jednej firmy pożyczkowej w danym momencie, a nie dwóch. Przez to na rynku tworzą się niestandardowe sojusze na granicy obowiązującego prawa. Wiele firm pożyczkowych wycofało się z rynku ze względu na potrzebę wniesienia dużego kapitału zakładowego. To najczęściej niemożliwe wśród małych podmiotów. Nie ma już firm pożyczkowych na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej i z przedziwnymi systemami windykacji należności.

Zapowiadane zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Kryterium kapitałowe wyeliminowało mniejsze firmy pożyczkowe, a średnie, większe podmioty przeszły naturalnie do internetu. Nadużycia prawne oczywiście występują, ale orzeczenia sadów wskazują na uznanie potrzeb konsumentów ponad potrzeby firm pożyczkowych. To standard zgodny z unijnymi dyrektywami. Prace nad tzw. ustawą antylichwiarską trwają cały czas i prawdopodobnie w 2019 lub 2020 roku można oczekiwać kolejnych udoskonaleń.