O kredycie mieszkaniowym słów kilka

0
141

Jednym z najbardziej popularnych kredytów w dzisiejszych czasach są kredyty mieszkaniowe. Przed podpisaniem umowy o tego typu kredyt powinniśmy sprawdzić kilka ważnych rzeczy. Bardzo ważna jest znajomość faktycznych kosztów kredytu i jakie będą koszta jeżeli wcześniej spłacimy kredyt. W większości banków jeżeli staramy się o przyznanie kredytu za kupno jakiejś nieruchomości konieczne jest wniesienie wkładu własnego. Wielkość takiego wkładu jest dosyć duża, bo wynosi aż dwadzieścia procent wartości nieruchomości. Wkład jakiego nam brakuje musi zostać w jakiś sposób ubezpieczony. W skali roku składka takiego ubezpieczenia wynosi jeden procent i pobiera się ja od kwoty wkładu jaki nam brakuje, aż do momentu, kiedy ten wkład się uzyska. W wielu bankach jest zasada, że im większy ma się wkład własny tym większy kredyt można otrzymać. Bank uważa wówczas, że jest on mniej ryzykowny i jednocześnie tańszy dla klienta.

Zdolność finansowa przedsiębiorcy.

Wartość nieruchomości ma bezpośredni wpływ na to jaka będzie wielkość kredytu. Ważna jest również zdolność finansowa przedsiębiorcy. Banki na ogół dają kredyty do dziewięćdziesięciu procent wartości nieruchomości. Pozostałą cześć wymagają, aby posiadał kredytobiorca. Bardzo ważna jest zdolność kredytowa, abyśmy mogli otrzymać maksymalną wysokość kredytu. na jej podstawie bank oceni jaką maksymalną kwotę będziemy w stanie spłacić. Zadłużenie nie powinno być wyższe niż połowa dochodów netto kredytobiorcy. Takie granice mogą jednak banki ustalać same. Można sprawić, że zdolność kredytowa będzie większa. Każdy kredytobiorca ma na to wpływ. Wystarczy pospłacać inne zobowiązania, jakie mamy zanim zdecydujemy się na kolejny kredyt. Bardzo często, jeżeli pracujemy na umowę o dzieło, czy też na umowę zlecenie bank może nie brać pod uwagę całej wysokości naszych zarobków. Miejsce zamieszkania, a także wiek kredytobiorcy mogą mieć wpływ na wyliczenie zdolności kredytowej. Waluta w jakiej zostanie udzielony kredyt również ma znaczenie. Bank sprawdza także jak przebiegała dotychczasowa historia kredytowa. Jeżeli w przeszłości mieliśmy kredyt i nie spłacaliśmy go na czas bank może uznać nas za mało wiarygodnych klientów.

Zobacz także:  Kredyt hipoteczny – warto czy nie?

Zmienne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny ma zmienne oprocentowanie. Ma na nie wpływ stopa procentowa i marża jaką naliczy bank. Stopa procentowa jest ceną po jakiej jeden bank pożycza pieniądze drugiemu. Jest to wielkość jaka nie jest zależna od banku. Jeżeli chodzi o marżę kredytową o niej decyduje bank. Ma ona kluczowe znaczenie w niezmiennym oprocentowaniu przez cały czas trwania umowy kredytowej. Poziom wkładu własnego, a także sama kwota kredytu decydują również o tym jaką marże naliczy nam bank. Stawki marży jakie obowiązują aktualnie można sprawdzić w internecie na stronach z rankingami kredytów hipotecznych. Udzielając nam kredytu mieszkaniowego bank naliczy nam od tego określoną kwotę prowizji. Taka prowizja pobierana jest jednorazowo od całej kwoty kredytu i zazwyczaj nie przekracza trzech procent. Stali klienci banku, a także ci którzy przenoszą kredyt z innego banku mogą negocjować mniejszą prowizję. Biorąc naprawdę duży kredyt wielkość prowizji może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, przez co znacznie zwiększa się nasze zadłużenie. W wielu przypadkach można doliczyć prowizję do kredytu i spłacać ją łącznie z ratami. Biorąc kredyt hipoteczny konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach tych ubezpieczeń musi być kilka. Każde dodatkowe ubezpieczenie powiększa koszta kredytu.