Od czego zależy jakość lokat bankowych?

  0
  184

  Jakość lokat bankowych jest bardzo średnia w krajowych warunkach, ale po podjęciu świadomych działań inwestor indywidualny jest w stanie wypracować naprawdę ciekawe zyski. Lokata bankowa to tak naprawdę nieodłączony element długoterminowych strategii inwestycyjnych, nawet przy niskiej opłacalności w sensie budowania zysku. Po lekturze artykułu zrozumiesz, od czego zależy jakość lokat bankowych, w jaki sposób optymalizować narzędzia oszczędnościowe i jak podchodzić do wyboru właściwych instrumentów przeznaczonych do budowania niezależności ekonomicznej.

  Kształtowanie opłacalności instrumentów oszczędnościowych

  Warto zauważyć, że nie tylko banki detaliczne wpływają na opłacalność lokat bankowych, ale przede wszystkim polityka monetarna nadzorowana przez Narodowy Bank Polski. Aktualnie w kraju obowiązuje okres bardzo niskich stóp procentowych. Taka sytuacja pojawiła się po ostatnim kryzysie finansowym i szybki koniec takiego stanu rzeczy raczej nie nastąpi. Ostatnie komunikaty z NBP wyraźnie sugerują utrzymanie niskich stóp procentowych, a to oznacza dla oszczędzających dalej okres małej opłacalności instrumentów oszczędnościowych. Możesz jednak przebić negatywne czynniki poprzez zakładanie lokat progresywnych, promocyjnych, dopasowanych do właścicieli działalności gospodarczych, czy do konkretnych, prestiżowych zawodów. Niektóre banki przyciągają, np. lekarzy, prawników, czy innych branżowych specjalistów i gwarantują im lepsze warunki oprocentowania. Dobrze również zbudować stosunkowo duży kapitał, aby przejść na kategorię lokat klasy premium, również z nieco większym oprocentowaniem. Większość banków posiada oprocentowanie dla zwykłych klientów, a także dla bogatszych inwestorów. Dzięki temu jesteś w stanie zwiększyć długoterminowo potencjał budowania kapitału. Przy niskich stopach procentowych dobra opcja to połączenie lokat bankowych z funduszami inwestycyjnymi – celowymi, np. funkcjonującymi na rynku nieruchomości, z akcjami spółek dywidendowych (w 2018 na GPW występuje dużo spółek dzielących się zyskiem, często na poziomie 9% w stosunku do aktualnej ceny papierów wartościowych). Nie zapominaj również o zakładaniu przede wszystkim lokat długoterminowych, bo te z natury charakteryzują się znacznie wyższym oprocentowaniem, np. w porównaniu do lokat miesięcznych. Wyłączne oszczędzanie na lokatach jest bezpieczne, chroni przed inflacją, zapewnia regularny, niewielki zysk i pozwala na zachowanie komfortu przy gromadzeniu dużych pieniędzy. Jeżeli masz większe preferencje, co do podejmowania ryzyka powinieneś zaryzykować kapitał na giełdzie papierów wartościowych, a nawet na giełdzie walutowej po zapoznaniu się z podstawowymi aspektami analizy technicznej.

  Jak uzyskać wyższe stopy zwrotu przy długoterminowym oszczędzaniu?

  Lokata bankowa kształtuje się pod wpływem polityki monetarnej, a także działań indywidualnych banków komercyjnych. Obserwacja lokat promocyjnych, oprocentowania, a także konkretnych rodzajów lokat jest efektywnym sposobem na uzyskanie długoterminowego, znacznie lepszego zwrotu z oszczędzania. Jakość lokat bankowych utrzymuje się jednak w standardowych widełkach we wszystkich bankach detalicznych. Przy dobrej znajomości rynku możesz oszczędności przenieść do instytucji klasy międzynarodowej. Dodatkowy plus takiego działania to wykorzystanie różnic walutowych. To jednak sposób zyskowny i ryzykowny jednocześnie, ponieważ wahania walutowe charakteryzują się długoterminowymi, mocnymi cyklami. Nie zawsze korzystnymi w ostatecznym rozrachunku dla inwestora.