Zarządzanie lokatami bankowymi w okresie niskich stóp procentowych

0
181

W 2019 roku średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosi mniej więcej 1,5%. Oczywiście chodzi o oprocentowanie nominalne, a nie realne, z którego trzeba jeszcze odjąć inflację i podatek od zysków kapitałowych wynoszący w Polsce, aż 19%. W jaki sposób zarządzać lokatami przy presji bardzo niskich stóp procentowych?

Dlaczego trzeba się skupić na polityce monetarnej?

Początkujący inwestor indywidualny powinien przemyśleć, dlaczego w ogóle polityka monetarna posiada jeden z decydujących wpływów na oszczędności domowe. Niskie stopy procentowe zniechęcają do zakładania lokat bankowych, ponieważ nie chronią przed rosnącą inflacją. Taki przykład widać w bieżącym okresie, kiedy inflacja przekroczyła już cel Narodowego Banku Polskiego, a Rada Polityki Pieniężnej powstrzymuje się przed zmianami. Niskie stopy procentowe pomagają kredytobiorcom, a szkodzą oszczędnym gospodarstwom domowym. Narzucają niejako presję konsumpcji. Wysokie stopy procentowe umożliwiają natomiast większe zarobki z depozytów oszczędnościowych, ale za cenę pogorszenia potencjału do kredytowania potrzeb konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Jak zyskać na lokacie bankowej?

Aby na lokacie bankowej pojawił się zysk oprocentowanie depozytu musi wygrać z inflacją i pośrednio z podatkiem Belki. Na przełomie maja/czerwca 2019 roku inflacja wynosiła ponad 2%, a przy średnim oprocentowaniu lokat na poziomie 1,5% inwestor po prostu traci. Oczywiście i tak traci znacznie mniej niż przy zostawieniu środków na zwykłym rachunku oszczędnościowym.

Jak się przeciwstawić presji inflacyjnej i niskim stopom procentowym? – lokaty promocyjne dochodzące do poziomu 3-4% rocznie w dalszym ciągu obowiązują,

– lokaty premium zorientowane na klientów z kapitałem powyżej 100 – 200 000 złotych i więcej,

– negocjacje oprocentowania przy zawiązaniu długoterminowej współpracy z bankiem, np. w ramach kredytowania, wykupienia ubezpieczenia, innych usług,

– połączenie lokaty bankowej z instrumentami rynku kapitałowego, obligacjami skarbowymi, czy obligacjami spółek i gmin (samodzielna strukturyzacja),

– przejście na akcje spółek dywidendowych i rozpatrzenie wiedzy o analizie technicznej.

Zobacz także:  Lokata progresywna - Co to?

Realne perspektywy

Trudne czasy ekonomiczne prowokują inwestorów do poszukiwania tzw. bezpiecznej przystani. Najbezpieczniejsze, jak zwykle okazuje się złoto oraz metale szlachetne. To lokata pieniędzy potwierdzona realną wartością. Jeżeli chcesz pozostać przy lokatach bankowych, bo boisz się nadmiernego ryzyka postaraj się o zakładanie depozytów długoterminowych, progresywnych, rentierskich z dość dużymi kwotami. Wtedy otrzymasz pewne pole do negocjacji oprocentowania. Nawet 0,2% to już spory zysk w stosunku do średniej panującej w bankach.

Na zakończenie

Perspektywa podniesienia stóp procentowych w najbliższym czasie, latach jest, jak najbardziej realna, o czym wypowiada się sama Rada Polityki Pieniężnej. Pierwszy wzrost stóp procentowych pociągnie lokaty bankowe do góry i prawdopodobnie nieco ochłodzi inflację. A zatem typowanie najlepszych lokat bankowych jest już powoli wskazane.