Związek Banków Polskich

-

Czym jest instytucja Związku Banków Polskich.

Samorządową organizacją jaka zrzesza banki w Polsce jest Związek Banków Polskich. Jest to organizacja jaka została powołana do życia w 1991 roku. Działa ona na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Związek Banków Polskich ma za zadanie działać w taki sposób, aby umożliwić tworzenie zrównoważonego rozwoju sektora bankowego jaki mamy w Polsce. Ma to na celu wspierać wzrost gospodarczy przez banki i wzmacnianie ich roli w kraju. Do związku można wstąpić w sposób dobrowolny i mogą do niego wstąpić banki jakie działają na obszarze RP. Muszą one być utworzone w zgodzie z normami polskiego prawa bankowego i w zgodzie z tymi prawami funkcjonować. Obecnie do Związku Banków Polskich należy 106 banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych.

Zadania związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich ma trzy główne zadania. Po pierwsze ma tworzyć takie warunki prawne i organizacyjne, które będą sprzyjać rozwojowi sektora bankowego. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu współdziałaniu z organami państwa. Drugie z zadań jakie ma spełniać Związek Banków Polskich to organizacja współdziałania banków, aby mogły wpływać na rozwój sektora bankowego, a także aby poprawiała się infrastruktura międzybankowa. Obejmuje to zakres rozliczeń pieniężnych, bezpieczeństwa banków, obrotu czekowego i kartowego, kształcenia kadr bankowych a także kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej. Trzecim z zadań Związku Banków Polskich jest podejmowanie takich działań, które mają przyczynić się do rozwoju i tworzenia instytucji, które obsługują sektor bankowy. W swym zakresie zadanie to obejmuje przede wszystkim rozliczenia pieniężne i organizację izb rozliczeniowych, a także zakres certyfikacji i podpisu elektronicznego. Zadania związku wykonują specjalne organy, które w tym celu zostały powołane. Rada Związku składa się z szesnastu osób, które mają potrzebne uprawnienia kontrolne i nadzorcze. To oni określają zasadnicze założenia dla obszaru bankowego i wskazują jaki zakres prac ma Związek Banków Polskich. Przewodniczącym Rady jest Piotr Juda, zaś wiceprzewodniczącym Mirosław Potulski. Oprócz nich jest jeszcze trzynastu członków.

Udostępnij

Najnowsze wpisy

Recent comments

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.