Efektywny i racjonalny sposób oszczędzania – lokata bankowa!

0
170

Wbrew pozorom oszczędzanie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Nie wystarczy odkładać w pewne miejsce co miesiąc określonej sumy pieniędzy, aby po 20 latach cieszyć się sporą górką pieniędzy. Niezwykle istotnym elementem rynku finansowego jest inflacja, czyli spadek wartości pieniądza. Jest to proces nieuchronny, dlatego racjonalne oszczędzanie powinno przede wszystkim starać się mu zapobiec, aby jak najmniej odczuć jego skutki.

Jak rozsądnie oszczędzać?

Doskonałym sposobem na uniknięcie inflacji jest rozważenie założenia lokaty bankowej. Jest to powszechnie znany i dostępny w każdym banku produkt, osiągalny także dla osób, które nie dysponują naprawdę dużym kapitałem. Lokaty można zakładać dla naprawdę niewielkich kwot, choć racjonalne wydaje się powiedzmy 10000 zł. Przy takiej wpłacie odsetki będą zauważalne. A czym dokładnie jest lokata? Jest to umowa klienta z bankiem, w której ten pierwszy przekazuje bankowi swoje oszczędności na umówiony czas, a po jego upływie otrzymuje je z powrotem, pomnożone o wypracowane odsetki. Bank w czasie trwania lokaty inwestuje powierzone mu pieniądze w taki sposób, aby zapewnić klientowi wypłatę kapitału wraz z odsetkami, na przykład 3%.

Najpopularniejsze rodzaje lokat

Wiemy już, czym jest sama lokata, ale to przecież nie wszystko. Lokata lokacie nierówna, każda też przeznaczona jest dla innego klienta, tak, aby każdy mógł dobrać produkt odpowiedni dla swoich potrzeb. Najbardziej powszechna jest lokata tradycyjna, zwana też terminową czy standardową. Jej warunki są dość jasne, przewidywany zysk jest pewien. Lokata terminowa zawierana jest na dowolnie przez klienta wybrany czas, czy to miesiąc, kwartał, rok czy dwa lata. Oprocentowanie lokaty także jest znane z góry, może wynosić około 2%-4% w skali roku. Należy mieć to bardzo na uwadze – zakładając lokatę kwartalną oprocentowaną w skali roku, naliczone odsetki, które otrzymamy, będą odpowiednio niższe. Może również wystąpić sytuacja, w której okaże się, że odnawialna lokata kwartalna będzie bardziej opłacalna niż jednolita ciągła. Przy lokatach tradycyjnych często oprocentowanie jest zmienne – oznacza to, iż w trakcie trwania lokaty jego poziom ulega zmniejszeniu lub podwyższeniu. ta druga sytuacja jest oczywiście bardziej pożądana. Z kolei dla osób, które planują umieścić na lokacie większą sumę, przeznaczona jest tak zwana lokata strukturyzowana. Charakteryzuje się ona tym, że różna część wpłaconego kapitału jest różnie procentowana. Przykładowo, 80% wpłaty jest umieszczane na lokacie o oprocentowaniu stałym, tak jak w tradycyjnym przypadku, pozostała zaś część jest nieco bardziej ryzykowanie inwestowana, na przykład na giełdzie. Wiąże się to ze wspomnianym ryzykiem, ale i zdecydowanie wyższym zyskiem. W razie niepowodzenia ryzykownej inwestycji bezpieczna część lokaty powinna pokryć ewentualne straty. Jeszcze innym ciekawym rozwiązaniem jest dość rzadko dostępna lokata rentierska. Jak jej nazwa wskazuje, odsetki są wypłacane klientowi w równych odstępach czasu, zazwyczaj co miesiąc, niczym dodatkowa pensja. Aby jednak te odsetki były naprawdę duże, wpłacona kwota również musi być dość pokaźna. Skoro przykładowo w lokacie tradycyjnej po roku z wpłaconych 10000 zł z oprocentowaniem 4% otrzymuje się niecałe 10400 zł, to widać już, jaką kwotę należy na lokacie rentierskiej umieścić, aby otrzymywać co miesiąc choćby 2000 zł. Jest to lokata przeznaczona na przykład dla osób, które niespodziewanie zdobyły dużą sumę pieniędzy, w spadku czy wygrały na loterii. Mogą wtedy żyć niczym rentier. Wymienione przykłady to oczywiście nie cały asortyment dostępnych w bankach lokat.

Zobacz także:  Lokata bankowa dla twoich pieniędzy