Dobra lokata na dobre oszczędzanie

  0
  114

  Posiadając wolne środki można je różnie zagospodarować. Jednym, ze sposobów na ich zagospodarowanie jest zaś umieszczenie ich na lokacie bankowej. Lokata taka jest dobrym połączeniem oszczędzania i inwestowania. Daje ona może stosunkowo niewielki, ale za to pewny zysk. Dodatkowo warto wspomnieć, że pieniądze umieszczane w banku na lokacie są zabezpieczone środkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i nawet gdyby spełnił się najgorszy – i tak bardzo mało prawdopodobny scenariusz, jakim jest niewypłacalność banku, to wpłacone środki zostaną zrekompensowane właśnie przez BFG.

  Jaka lokata jest warta uwagi?

  Szukając ofert lokat zwracamy oczywiście uwagę na to, ile za pomocą takiej lokaty możemy zarobić, a na to zaś składa się wiele różnego rodzaju czynników. Podstawą jest tu rzecz jasna oprocentowanie lokaty, które określa nam, jak wysokie będą odsetki, czyli nasze zyski z lokaty. Jednakże nie tylko wysokość oprocentowania ma znaczenie. Ważny jest na przykład jego rodzaj. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Ze stałym oprocentowaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy jego wartość zostaje ustalona na podstawie wysokości stóp procentowych w dniu otwierania lokaty i niezależnie od zmian wysokości tych stóp, obowiązuje przez cały okres jej spłaty. Z kolei w przypadku zmiennego oprocentowania, jego wartość będzie się zmieniać w zależności od tego, jak będą wyglądały zmiany stóp procentowych. Jeśli stopy zostaną podniesione, to na lokacie zarobimy więcej. Jeśli zostaną obniżone, zarobimy mniej. Dla naszego zysku znaczenie będzie mieć jeszcze to, jak wygląda sprawa kapitalizacji odsetek. Na czym polega kapitalizacja? Otóż, jest to nic innego, jak dopisywanie wypracowanych odsetek do kapitału. Oczywiście po takim dopisaniu odsetek do kapitału wzrasta kwota, od której będą naliczane odsetki następnym razem. Z tego zaś wynika, że im kapitalizacja będzie częstsza, tym nasze zyski będą większe.

  Nie tylko zysk

  Zysk nie jest jedynym elementem, który powinniśmy brać pod uwagę przy zakładaniu lokaty. Ważny jest na przykład czas jej trwania, który nie tylko określa, jak długo środki będą pracować na lokacie, ale również to, kiedy będziemy mogli je podjąć nie tracąc odsetek. Generalnie lokaty można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe (czasem wyróżnia się jeszcze średnioterminowe). Jeśli jesteśmy pewni, że środki nie będą nam potrzebne przez dłuższy czas, można śmiało zdecydować się na lokatę długoterminową, a nawet odnawialną, czyli taką, gdzie środki po jej zakończeniu będą automatycznie od nowa inwestowane. Przy lokacie odnawialnej trzeba jednak pamiętać o tym, że kolejny okres inwestowania będzie się odbywał na warunkach aktualnie obowiązujących, więc na przykład oprocentowanie może być nieco niższe. Zakładając lokatę musimy posiadać też określona ilość środków, ponieważ banki zwykle wymagają określonej kwoty minimalnego wkładu. Kwota ta może być naprawdę różna. W zależności od konkretnej oferty wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

  Inne rodzaje lokat

  Oprócz zwykłych, tradycyjnych lokat, banki oferują również lokaty podwójne, zwane również strukturyzowanymi. Polega to na tym, że wpłacane środki są dzielone na dwie części, z czego jedna jest inwestowana tradycyjnie, w bezpieczny sposób, zaś druga jest inwestowana w instrumenty finansowe o większym ryzyku, ale dające możliwość zysków nawet na poziomie kilkunastu procent. Jeszcze innym rodzajem lokat oferowanych przez banki są lokaty w innej walucie – np. w euro, czy frankach szwajcarskich. Trzeba jednak przy takich lokatach uwzględnić ryzyko zmiany kursu walut, gdzie przy umocnieniu złotego względem danej waluty, zyskamy mniej niż początkowo było zakładane.