Stopy procentowe i kształtowanie popytu na kredyt gotówkowy

0
148

Narodowy Bank Polski zabezpiecza społeczeństwo przed procesem nadmiernego wzrostu inflacji. Jeden z najważniejszych celów NBP to ochrona gospodarki przed utratą wartości pieniądza. Zbyt duża inflacja osłabia makroekonomiczne wskaźniki, a ostatecznie prowadzi do niepokojów społecznych, do dużych kryzysów ekonomicznych, do pogorszenia „ducha przedsiębiorczości”. NBP reguluje popyt na kredyt gotówkowy (ogólnie popyt na pieniądz) poprzez stopy procentowe. W jaki sposób niskie lub wysokie stopy procentowe wpływają na zainteresowanie różnymi grupami kredytów? O tym kilka słów w artykule.

Niskie i wysokie stopy procentowe

Od prawie dekady Polska znajduje się na poziomie bardzo niskich, wręcz zerowych stóp procentowych. To bezpośrednia zachęta do zaciągania kredytów krótko i długoterminowych. Niestety przy kredytach długoterminowych występuje zawsze ryzyko podniesienia stóp procentowych w przyszłości. Jeżeli inflacja rośnie można spodziewać się w pewnym momencie presji na podnoszenie stóp procentowych, co spowoduje automatycznie wzrost raty miesięcznej zobowiązania. Niskie stopy procentowe pobudzają gospodarkę. Wysokie stopy procentowe schładzają inflację i ograniczają możliwości inwestycyjne kredytobiorców. Według Austriackiej Szkoły Ekonomii współczesna polityka monetarna to jeden z najważniejszych sprawców dużych kryzysów ekonomicznych. Efektywność kredytu gotówkowego zależy w dużym stopniu od stóp procentowych. Niskie stopy procentowe to najlepszy czas na nieco dłuższy kredyt, bo to realny zysk dla gospodarstwa domowego. Kredytobiorca powinien rozumieć przejścia w polityce monetarnej NBP.

Stopy procentowe to wskaźnik rozwoju gospodarczego

Przy bardzo niskich stopach procentowych widać chęć pobudzenia najważniejszych wskaźników gospodarczych poprzez wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe oraz długoterminowe. Niestety wpływ stóp procentowych jest mocno ograniczony przez ogromne opłaty stosowane w bankach detalicznych i firmach pożyczkowych. Stopy procentowe to zaledwie jeden składnik kredytu gotówkowego. Bez regulacji kosztów na rynku nie ma mowy o przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego dodatkowymi inwestycjami finansowanymi za pośrednictwem tanich pożyczek. Jak oceniasz warunki polityki monetarnej w aktualnej sytuacji gospodarczej?

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy to ciekawa inwestycja finansowa